Reference

2007

Ford Sana Werke, Izmir, Turska

Lakirnica, montaža cjevovoda

2006 / 2007

Adam Opel AG, Dudenhofen

Montaža cjevovoda

2006 / 2007

Toyota Werke, Vancouver, Kanada

Montaža cjevovoda

2005 / 2006

Ruitz, Francuska

Montaža cjevovoda

2003 / 2004

MOBI Tuscalosa, Alabama SAD

Montaža cjevovoda

2001

DUNLOP Werke, Wittlich

Montaža cjevovoda